Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia / plastyka
  • Minimalna ilość punktów: 60

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Chcesz nauczyć się projektować oraz aranżować przestrzeń - zarówno ogród, jak i wnętrza, tak aby były funkcjonalne i estetyczne? Zapraszamy!

W technikum architektury krajobrazu nauczysz się, jak profesjonalnie projektować oraz planować przestrzeń prywatną, jak i miejską, na przykład parki, place zabaw czy przyuliczne rabaty. Skupiamy się także na tych mniejszych obszarach, gdzie występują rośliny w różnych formach, czyli wnętrzach, balkonach, tarasach lub ogrody w szkle. Ponad to, dowiesz się jak i kiedy prawidłowo wykorzystywać elementy małej architektury, m.in. altany, murki, chodniki i ogrodzenia oraz, jak tworzyć dokumentację projektowo-techniczną i kosztorysową.

Nauczysz się jak projektować odręcznie oraz graficznie przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych, dzięki temu nie tylko rozwiniesz swoje umiejętności, ale również wzbogacisz CV. Na zajęciach w naszych pracowniach komputerowych korzystamy między innymi z programów typu: AutoCAD, SketchUp, Adobe Photoshop i Garden Composer DVD, Gardenphilia DESIGNER.

Innowacja pedagogiczna

• tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii

Dzięki innowacji, jaką jest tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii, masz okazję rozwinąć swoje umiejętności na nowych płaszczyznach. Nauczysz się jak przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych zaprojektować przestrzeń miejską oraz wnętrza budynków z zastosowaniem elementów roślinnych. Dowiesz się, jak ważną rolę w przestrzeni miejskiej pełni zieleń i retencja wód oraz, jak zorganizować plan zdjęciowy, a także edytować i obrabiać zdjęcia przy użyciu profesjonalnych programów do tego przeznaczonych.

• zajęcia z komputerowego projektowania wnętrz i terenów zieleni gdzie nauczysz się obsługi specjalistycznych programów oraz sposobów przygotowania i prezentacji wykonanych projektów.

• zajęcia z fotografii gdzie nauczysz się jak wykonać interesujące i ciekawe zdjęcia, poszerzysz swoją wiedzę na temat fotografii oraz dowiesz się, jak wykorzystywać ją w pracy architekta krajobrazu.

• zajęcia z florystyki gdzie w naszej pracowni wykonujemy różnego rodzaju kompozycje okolicznościowe i aranżacje kwiatowe, tu poznasz m.in. zasady łączenia kolorów i doboru kwiatów oraz ich znaczenie i symbolikę.

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe

• OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
• OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów

• Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
• Wykonywanie kompozycji florystycznych
• Obsługa programów komputerowych (AutoCAD, SketchUp, Adobe Photoshop, Gardenphilia DESIGNER).
• Projektant wnętrz

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia

Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania tajników florystyki na zajęciach dodatkowych, ucząc się wykorzystania walorów dekoracyjnych roślin ozdobnych w tworzeniu kompozycji florystyczny wystroju wnętrz i elementów dekoracyjnych stosowanych w aranżacjach ogrodowych. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi są organizowane serie spotkań z uczniami, konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte, konsultacje, zajęcia praktyczne i laboratoryjne. Uczniowie mają możliwość współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. W ramach współpracy np.: z PWSTE uczniowie uczestniczą w zajęciach z geodezji oraz budownictwa na terenie uczelni, a z UR w warsztatach z komputerowego projektowania terenów zieleni. Współpracujemy z wieloma firmami branżowymi, gdzie uczniowie m.in. odbywają zajęcia praktyczne jak i praktykę zawodową: Gospodarstwem i Centrum Ogrodniczym Piotrów w Tuczempach, „Zieloną Doliną” - Szkółką roślin ozdobnych, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Apis” - Przyjazne Place Zabaw, firmą GREINPLAST oddział Jarosław. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach i wyjazdach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, arboretów, parków oraz wiodących szkółek roślin ozdobnych. Uczniowie uczestniczą i współorganizują cykliczne imprezy, konkursy oraz warsztaty m.in. ,,Pocztówka z krajobrazem’’ – konkurs fotograficzno-plastyczny; ,, Ogród w obiektywie’’ – konkurs fotograficzny; Międzynarodowy Dzień Krajobrazu; ,,Mój ogród w doniczce’’ – warsztaty artystyczno-ogrodnicze. Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - w etapie centralny w bloku tematycznym architektura krajobrazu, gdzie mają liczne osiągnięcia uzyskując indeks na studia wyższe.

Obecnie w naszej szkole realizowany jest PROJEKT: PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego’’ Tytuł projektu: Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu, uczniowie z technikum architektury krajobrazu zrealizowali staże i praktyki zawodowe w firmach, gospodarstwach i przedsiębiorstwach branżowych w Martina Franca we Włoszech.

Patronat renomowanych uczelni

• Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Architektury Krajobrazu
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
- Instytutem Inżynierii Technicznej, Zakładu Geodezji i Kartografii i Zakładu Budownictwa

Partnerzy kierunku

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
• Gospodarstwo i Centrum Ogrodnicze Piotrów w Tuczempach
• Szkółka roślin ozdobnych „Zielona Dolina” w Rzeszowie
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” - Przyjazne Place Zabaw
• Firma GREINPLAST oddział Jarosław

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci technikum architektury krajobrazu mogą podjąć pracę w:

• jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
• jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
• jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
• jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
• placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
• szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
• mogą prowadzić własną działalność gospodarczą

Jeśli zainteresował Cię kierunek? Masz problem z dojazdem, zakwaterowaniem lub mieszkasz daleko, a chcesz uczyć się w naszej szkole? Żaden problem! Rozwiązaniem jest Bursa w której mieszkają, uczą się i wypoczywają nasi uczniowie dla których codzienny dojazd jest bardzo utrudniony, bądź niemożliwy. Bursa (Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych) mieści się 300 m od budynku naszej szkoły.
Kliknij i sprawdź warunki zakwaterowania