Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia.
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia / biologia.
  • Minimalna ilość punktów: 60

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Kierunek, dla ludzi kochających przyrodę, lubiących aranżować i tworzyć zieloną przestrzeń wokół siebie.

Jeśli wybierzesz naukę w tej klasie technikum dowiesz się jak „postawić ogród do pionu”, jak zbudować ogród na dachu oraz zaaranżować niewielką przestrzeń. Nauczysz się jak graficznie projektować i planować tereny zielone z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych typu AutoCad, SketchUp, Adobe Photoshop i Garden. Uczniom proponujemy dodatkowy kurs kwalifikacyjny z fotografii, współpracę z biurami projektowymi oraz urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury. Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania tajników florystyki na zajęciach dodatkowych, ucząc się wykorzystania walorów dekoracyjnych roślin ozdobnych w tworzeniu kompozycji florystyczny wystroju wnętrz i elementów dekoracyjnych stosowanych w aranżacjach ogrodowych.

Kierunek Technik architektury krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się poczuciem estetyki, posiadających zdolności organizacyjne, gotowych do pracy na stanowisku komputerowym, projektując obiekty terenów zieleni lub na wolnym powietrzu wykonując aranżacje w terenie.

Innowacja pedagogiczna komputerowe projektowanie terenów zieleni z elementami fotografii polega na nauce sporządzania projektów z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych typu AutoCad, SketchUp, Photoshop i Gardenphilia, do graficznego planowania przestrzennego krajobrazu. Fotografia poszerza umiejętności z zakresu organizowania planu zdjęciowego, rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu fotograficznego co pozwoli wykonać profesjonalne zdjęcia, które są wykorzystywane do tworzenia dokumentacji projektowej terenów zieleni.

Innowacje pedagogicze:

• Aranżacja wnetrz, tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii.

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:

• RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
• RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów:

• AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Patronat:

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Uniwersytet Rzeszowski

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia:

Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania tajników florystyki na zajęciach dodatkowych, ucząc się wykorzystania walorów dekoracyjnych roślin ozdobnych w tworzeniu kompozycji florystyczny wystroju wnętrz i elementów dekoracyjnych stosowanych w aranżacjach ogrodowych. Uczniowie klas architektury krajobrazu zostali objęci patronatem edukacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Biologiczno–Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi są organizowane serie spotkań z uczniami, konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte, konsultacje, zajęcia praktyczne i laboratoryjne. Uczniom mają możliwość współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. Współpraca z Instytutem Inżynierii Technicznej, Zakładu Geodezji i Kartografii i Zakładu Budownictwa w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ramach, której uczniowie uczestniczą w zajęciach z geodezji oraz budownictwa na terenie uczelni. Liczne osiągnięcia naszych uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - w etapie centralny w bloku tematycznym architektura krajobrazu oraz uzyskanie indeksów na studia wyższe. Współpracujemy z firmami branżowymi: Gospodarstwem i Centrum Ogrodniczym Piotrów w Tuczempach, Spółdzielnią Socjalną „Ogród Dokumentów”, „Zieloną Doliną” Szkółką roślin ozdobnych, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Apis” Przyjazne Place Zabaw, firmą GREINPLAST oddział Jarosław. Zajęcia prowadzone są w komputerowej pracowni architektury zaopatrzonej w program do projektowania AutoCad, SketchUp, Photoshop i Gardenphilia oraz profesjonalnej pracowni fotograficznej. Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach i wyjazdach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, parków i ogrodów, wiodących szkółek roślin ozdobnych.