• Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy / wiedza o społeczeństwie, informatyka / zajęcia artystyczne
  • Minimalna ilość punktów: 70
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka
  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Kierunek dla osób kochających nowoczesne technologie

Technik informatyk to zawód cieszący się stałą popularnością, poszukiwany przez pracodawców oraz wysoce rozwojowy. To kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem. Na zajęciach uczeń zdobywa szerokie umiejętności w zajmowaniu się lokalnymi sieciami komputerowymi i ich administrowaniem. Potrafi składać i konfigurować sprzęt, a także projektować strony i aplikacje internetowe. Posiada wiedzę na temat programowania oraz opracowywania i ulepszania systemów informacji. Umiejętnie pisze i testuje programy komputerowe, jak i potrafi zadbać o zbiory danych, systemy zarządzania bazami danych i ich zabezpieczenia.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwent będzie umiał:
• montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste
• instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
• konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
• lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji
• odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika
• wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej
• dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe
• montować okablowanie sieciowe, konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall)
• monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych
• zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera
• lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych
• projektować strukturę witryny internetowej
• tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników
• wykonywać projekt graficzny witryny internetowej
• tworzyć i administrować bazami danych
• zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem
• stosować instrukcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania
• wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Innowacja skierowana jest do wszystkich kandydatów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności praktycznej w tym obszarze.

Wiedza, świadomość zagrożeń oraz konieczności inwestycji w tym obszarze pomoże absolwentowi zarządzać cyberbezpieczeństwem w swojej firmie czy też u pracodawcy. Absolwent posiądzie teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków oraz przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych.

Program innowacji obejmuje następujące zagadnienia:

• cyberbezpieczeństwo w organach ścigania i instytucjach państwowych
• sektor przedsiębiorstw w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem

• analiza informacji i zabezpieczenie dowodów
• teoria cyberprzestepczości
• praktyczne aspekty cyberprzestępczości
• zarządzanie bezpieczeństwem informacji
• bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych
• bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

Innowacja pedagogiczna:

• Cyberbezpieczeństwo

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:

• EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
• EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Patronat:

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Partnerzy:

• EXATEL
• Microsoft Dreamspark - bezpłatny dostęp do oprogramowania

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia:

Kierunek pod patronatem firmy Exatel, to polski lider usług bezpieczeństwa ICT Od ponad 20 lat świadczy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym miejscu w Polsce dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Jest polskim liderem usług bezpieczeństwa ICT. Jako głosowy operator hurtowy skutecznie działa na rynku globalnym.