• Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy / wiedza o społeczeństwie, informatyka / zajęcia artystyczne
  • Minimalna ilość punktów: 70
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka
  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Kierunek dla osób kochających nowoczesne technologie

Technik informatyk to zawód cieszący się stałą popularnością, poszukiwany przez pracodawców oraz wysoce rozwojowy. To kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem. Na zajęciach uczeń zdobywa szerokie umiejętności w zajmowaniu się lokalnymi sieciami komputerowymi i ich administrowaniem. Potrafi składać i konfigurować sprzęt, a także projektować strony i aplikacje internetowe. Posiada wiedzę na temat programowania oraz opracowywania i ulepszania systemów informacji. Umiejętnie pisze i testuje programy komputerowe, jak i potrafi zadbać o zbiory danych, systemy zarządzania bazami danych i ich zabezpieczenia.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwent będzie umiał:
• montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste
• instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
• konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
• lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji
• odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika
• wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej
• dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe
• montować okablowanie sieciowe, konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall)
• monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych
• zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera
• lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych
• projektować strukturę witryny internetowej
• tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników
• wykonywać projekt graficzny witryny internetowej
• tworzyć i administrować bazami danych
• zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem
• stosować instrukcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania
• wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Wzrastająca popularność rozgrywek sieciowych w grach takich jak StarCraft, Counter-Strike, Quake, Warcraft II: Tides of Darkness czy League of Legends sprawiła, że sporo osób zaczęło grać zawodowo. Oznacza to łączenie rozrywki z zarabianiem. Najważniejsze obszary w innowacji to: systemy komputerowe, architektura komputerów, sieci komputerowe, ergonomia, język obcy.

Innowacja pedagogiczna:

• e-sport & projektowanie gier komputerowych

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:

• EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
• EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Patronat:

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Partnerzy:

• Microsoft Dreamspark - bezpłatny dostęp do oprogramowania

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia:

Rodzaje oferowanych zajęć:
• wsparcie dla teamów e-sport
• wyjazdy na turnieje, zajęcia treningowe
• ciekawe praktyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego (stanowiska administratora, projektanta, programisty)
• zajęcia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
• możliwość skorzystania z usług doradztwa zawodowego.