Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
  • Minimalna ilość punktów: 80

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Kierunek dla osób kochających nowoczesne technologie

Technik informatyk to zawód cieszący się stałą popularnością, poszukiwany przez pracodawców oraz wysoce rozwojowy. To kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem. Na zajęciach uczeń zdobywa szerokie umiejętności w zajmowaniu się lokalnymi sieciami komputerowymi i ich administrowaniem. Potrafi składać i konfigurować sprzęt, a także projektować strony i aplikacje internetowe. Posiada wiedzę na temat programowania oraz opracowywania i ulepszania systemów informacji. Umiejętnie pisze i testuje programy komputerowe, jak i potrafi zadbać o zbiory danych, systemy zarządzania bazami danych i ich zabezpieczenia.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwent będzie umiał:
• montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste
• instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
• konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
• lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji
• odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika
• wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej
• dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe
• montować okablowanie sieciowe, konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall)
• monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych
• zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera
• lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych
• projektować strukturę witryny internetowej
• tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników
• wykonywać projekt graficzny witryny internetowej
• tworzyć i administrować bazami danych
• zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem
• stosować instrukcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania
• wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Building Management System (BMS) Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów (np. temperatury, nasłonecznienia itp.) oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń.

Innowacja pedagogicza:

• Inteligentne budynki i systemy zabezpieczeń

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:

• EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
• EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów:

• Certyfikat SATEL - instalator i serwisant systemów alarmowych
• Certyfikat Pulsar - instalator systemów zasilania i systemów przeciwpożarowych
• Certyfikat Fibaro - instalator i serwisant systemów inteligentnych budynków smart home

Patronat:

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Partnerzy:

• SATEL
• Pulsar
• Fibaro
• Microsoft Dreamspark - bezpłatny dostęp do oprogramowania

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia:

Przykłady konkretnych umiejętności, jakie nabędą uczniowie klasy:
• wykonanie projektu z uwzględnieniem analizy zagrożeń i potrzeb klienta
• wykonanie kosztorysu systemu alarmowego
• poprawne zamontowanie okablowania, czujek, sygnalizatorów, centrali alarmowej
• uruchomienie systemu alarmowego
• skonfigurowanie systemu za pomocą manipulatora
• skonfigurowanie systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania z komputera PC
• uruchamianie i przetestowanie monitorowania do stacji monitorowania alarmów
• uruchamianie i przetestowanie elementów automatyki domowe,
• poinstruowanie użytkownika systemu w zakresie poprawnej obsługi systemu.