Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
  • Minimalna ilość punktów: 80

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Kierunek dla osób kochających nowoczesne technologie

Technik programista Oprócz nauki języków obcych, nauczanie w technikum obejmuje także język obcy zawodowy pozwalający zapoznać się ze słownictwem stosowanym w branży. Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli tworzy, programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera- począwszy od najprostszych edytorów tekstów- po skomplikowane narzędzia systemowe. Technik programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Z uwagi na wszechstronność w zakresie znajomości języków obowiązujących w świecie komputerów, obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT. Technik programista – to przyszłościowy zawód, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, pracodawców sektora IT oraz instytucji otoczenia biznesu. U kandydata wybierającego ten kierunek ważne jest analityczne myślenie oraz otwartość na naukę i rozwijanie nowych umiejętności. Liczą się również: kreatywność, cierpliwość oraz umiejętność skutecznego porozumiewania się ze współpracownikami i klientami. Podjęcie nauki w zawodzie technik programista to inwestycja w przyszłość. Dziś programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwent będzie umiał:
• montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste
• tworzyć i administrować bazy danych
• tworzyć strony i aplikacje internetowe
• tworzyć i administrować systemami zarządzania treścią.

Innowacja pedagogicza:

• security & hacking - "haker bezpieczeństwa"

Patronat:

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie