• Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia / informatyka, język obcy / technika
  • Minimalna ilość punktów: 60
  • Przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia
  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Technik pszczelarz jest zawodem ciekawym, rozwijającym i dającym satysfakcję.

To fach dla osób lubiących pracę na świeżym powietrzu i kontakt ze zwierzętami. Pszczelarstwo należy do rozwijających się gałęzi rolniczych w naszym kraju, a technicy pszczelarze to grupa poszukiwanych specjalistów. Jak twierdzą pracujący w tym zawodzie, pszczelarstwo to nie tylko umiejętności, ale rozległa wiedza. Rynek pracy oczekuje na profesjonalistów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia rentowności pasiek. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne rodzinne gospodarstwa pasieczne i rolnicze. Absolwent technikum może również podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz produktów pszczelich.

Do typowych zadań zawodowych należą: chów i hodowla pszczół, produkcja miodu i innych produktów pszczelich, marketing i sprzedaż produktów oraz usług. Nabycie kwalifikacji technika pszczelarza nadaje absolwentowi uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR, co jest niezbędne do otrzymywania dotacji finansowych w produkcji pszczelarskiej.

Innowacje pedagogicze:

• Pozyskiwanie funduszy unijnych

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:

• RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
• RL.17 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Patronat:

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Uniwersytet Rzeszowski

Ciekaw zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia:

Wiedza uzyskana w naszej szkole pozwoli Ci poprowadzić własną pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. Dodatkowo uczeń może nabyć uprawnienia do prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przykładowe kierunki to: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajobrazu.