Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: biologia
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia / chemia
  • Minimalna ilość punktów: 70

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

To propozycja dla osób szczególnie wyczulonych na los zwierząt, wrażliwych i empatycznych

Tutaj możesz sprawdzić swoje umiejętności w pracy ze zwierzętami w różnych odmianach terapii, np. hipoterapii, dogoterapii oraz pielęgnacji zwierząt. Uczniom oferujemy kursy kwalifikacyjne z behawiorystyki zwierząt, zajęcia z groomingu, wyjazdy do lecznic zwierząt, klinik i stadnin, aktywny udział w tematycznych kołach zainteresowań oraz udział w ciekawych wykładach weterynaryjnych. Z roku na rok wzrasta świadomość potrzeby ochrony zwierząt gospodarskich i towarzyszących, zapewnienia im najlepszych warunków bytowych, a także konieczność ich pielęgnacji. Klinikom przybywa pacjentów, co wiąże się z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się profesjonalnym świadczeniem usług weterynaryjnych.

Celem kształcenia w zawodzie technik weterynarii jest przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
• wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa
• prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Innowacja pedagogiczna

We współczesnych świecie praca ze zwierzętami przybiera różnorakie formy. Dlatego też w ramach przedmiotów innowacyjnych uczniowie mają możliwość poznania tajników zooterapii, która w obecnych czasach wspomaga leczenie wielu chorób i łagodzi skutki urazów. Innym aspektem innowacji jest grooming – pojęcie, któro w Polsce zaczyna się dopiero rozpowszechniać.

• ZOOTERAPIA - terapia opiera się na współpracy terapeuty i pacjenta ze zwierzęciem. Takie działania terapeutyczne służą poprawie samopoczucia człowieka w sferach: społecznej, emocjonalnej, poznawczej i fizycznej. Terapię wykorzystuje się w usprawnianiu głównie osób starszych, niedołężnych oraz w terapii z dziećmi z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną. Kontakt ze zwierzęciem ma pozytywny wpływ na psychikę osób, które biorą udział w tego rodzaju terapii, poprawia ich nastrój, pomaga przełamać lęk. Pacjenci mogą poczuć się wyjątkowo i odkrywać na nowo swoje możliwości. To terapia poprzez ćwiczenia i zabawy ze zwierzętami. Jest zaplanowanym procesem z określonymi celami terapeutycznymi. Program terapii może być dodatkowo stworzony na podstawie diagnozy funkcjonalnej sporządzonej przez psychologa, a w zajęciach może uczestniczyć oprócz zwierzęcia i jego przewodnika także specjalista: psycholog lub terapeuta dziecka. Terapia może być kierowana do indywidualnego odbiorcy lub grupy.

• GROOMING - podstawowym zadaniem groomera jest dbanie o dobrą prezencję i zdrowy wygląd psiej i kociej sierści oraz pazurów. Do głównych zadań wykonywanych przez groomera należy m.in.: kąpiel zwierząt z wykorzystaniem odpowiednich kosmetyków, rozczesywanie sierści, trymowanie, czyli usuwanie martwej sierści psa, strzyżenie, obcinanie pazurów, mycie zębów zapobiegające tworzeniu się kamienia nazębnego, czyszczenie uszu – usuwanie woskowiny i brudu za pomocą specjalnych preparatów, usuwanie insektów. Ponadto groomer może wykonywać specjalistyczne usługi, do których należą: masaże relaksacyjne dla psów, kąpiele antyalergiczne, farbowanie psiej sierści, malowanie pazurków trwałymi lakierami, perfumowanie zwierząt.

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe

• ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
• ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów

W ramach projektów unijnych technicy weterynarii mają możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Kursy z zakresu behawiorystki, psychologii zwierząt, felinoterapii, hipoterapii i dogoterapii / kynoterapii, to znakomite uzupełnienie wiedzy. Uzyskane certyfikaty poszerzają horyzonty uczniów, wskazują nowe możliwości rozwoju i zwiększają szanse na rynku pracy.

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia

Technik weterynarii to kierunek dla ludzi z pasją. Dla których weterynaria to nie zawód, a sposób na życie. Oddanie i poświęcenie uczniów technika weterynarii powoduje, iż inicjują oni liczna przedsięwzięcia. Część z nich ma na celu pomoc słabym i odrzuconym zwierzętom, inne zaś propagowanie wiedzy o zwierzętach wśród młodych ludzi. Ale równie często sami pogłębiają swoją wiedzę uczestnicząc w wyjazdach do instytutów badawczych, hodowli czy klinik weterynaryjnych.

Obecnie w naszej szkole realizowany jest PROJEKT: PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego'' Tytuł projektu: Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach. W ramach projektu, uczniowie technikum będą realizować staże zawodowe w firmach branżowych we Włoszech. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dodatkowe

• koło Weterynaryjne - nowości w weterynarii
• koło Weterynaryjne - dobrze zdam egzamin
• prowadzenie zooterapeutycznych zajęć w instytucjach i organizacjach zrzeszających osoby niepełnosprawne
• pielęgnacja grooming przygotowanie zwierząt w schronisku do adopcji

Patronat renomowanych uczelni

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki w Balicach
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Partnerzy kierunku

• Instytut Zootechniki w Odrzechowej
• Stajnia DA-Sz jeździectwo i hipoterapia w Przemyślu
• BTZ (behawiorystka, trening, zooterapia) Hołowice

Możliwości zatrudnienia

• prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego
• zatrudnienia w firmach związanych z agrobiznesem
• pracy jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt
• w ogrodach zoologicznych
• w schroniskach
• w fermach i hodowloach przemysłowych
• zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
• zakładach przetwórstwa spożywczego
• w Inspekcji sanitarno-weterynaryjnej

Dodatkowo wprowadzone w szkole innowacje kierunku technik weterynarii: grooming i zooterapia, pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności, a tym samym poszerzyć wachlarz możliwości zawodowych i stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

Jeśli zainteresował Cię kierunek? Masz problem z dojazdem, zakwaterowaniem lub mieszkasz daleko, a chcesz uczyć się w naszej szkole? Żaden problem! Rozwiązaniem jest Bursa w której mieszkają, uczą się i wypoczywają nasi uczniowie dla których codzienny dojazd jest bardzo utrudniony, bądź niemożliwy. Bursa (Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych) mieści się 300 m od budynku naszej szkoły.
Kliknij i sprawdź warunki zakwaterowania