Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Konkursy


Edycja 7

Let's sing

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza

Opis konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – II liceum, I – III technikum oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, którzy chcą zaprezentować swoje zdolności wokalne i lingwistyczne. Konkurs ma na celu między innymi popularyzację nauki języków obcych poprzez śpiew, rozwijanie kreatywności uczniów oraz zainteresowań, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, rozwijanie talentów estradowych, pogłębienie wiedzy o kulturze anglojęzycznej, kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu oraz integrację młodzieży powiatu jarosławskiego.

Organizatorzy:
Renata Stefanowska - Drewniak, renata.stefanowska@gmail.com
Małgorzata Jędzierowska - Popek, malgosia82@gmail.com

Regulamin / formularz zgłoszenia, pobierz
Formularz zgłoszeniowy, kliknij
Edycja 20

Juliusz Słowacki i jego epoka

Patroni / Partnerzy konkursu: Konkurs jest ogłoszony na liście konkursów kuratoryjnych oraz został objęty Honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza

Opis konkursu: Konkurs „Juliusz Słowacki i jego epoka” adresowany jest do dzieci i młodzieży uzdolnionej literacko i artystycznie. Jego ideą jest szerzenie wiedzy polonistycznej ,zwłaszcza tej związanej z twórczością wybitnego poety Juliusza Słowackiego jak i z epoką, w której tworzył. Konkurs wiedzy poszerzony został o kategorię recytacji i konkurs plastyczny. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkól podstawowych. Warunkiem przystąpienia do konkursy jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączonego do regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.

Organizatorzy:
Ewa Homa, ewa.homa@interia.pl
Jolanta Wiśniewska, j.wisniewska1@interia.pl
Wszystkie pytania należy kierować na adres: konkurs.slowacki@wp.pl

Konkurs recytatorski, pobierz
Konkurs wiedzy, pobierz
Konkurs plastyczny, pobierz
Formularz zgłoszeniowy, kliknij
Edycja 2

Powiatowy konkurs z Języka Angielskiego „English Games”

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza

Opis konkursu: Konkurs z Języka Angielskiego „English Games” adresowany jest do do młodzieży uzdolnionych językowo i kulturowo. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych, odkrywanie nowych talentów, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w zakresie języka angielskiego, wyłanianie nowych talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych. W turnieju mogą wziąć udział 2 osobowe grupy uczniów klas VIII szkól podstawowych. Warunkiem przystąpienia do konkursy jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych, dołączone do regulaminu konkursu. I etap odbędzie się w szkole macierzystej uczestników, natomiast etap II (finałowy) odbędzie się w Zespole Szkół IKnnowacyjnych w Jarosławiu.

Organizatorzy:
Kinga Stój, kingastoj7@gmail.com
Kinga Tomas, kingastonicka@interia.pl
Iwona Karpińska, yvonne10@interia.pl

Regulamin, pobierz
Formularz zgłoszenia, pobierz
Zgoda rodzica/opiekuna, pobierz
Edycja 1

Marzyliśmy o Polsce czystej nie krwawej

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Opis konkursu: Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii stanu wojennego i narodzin Solidarności. Konkurs skierowany jest do uczniów klas: V-VIII szkół podstawowych z powiatu: jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego, przeworskiego oraz Domów/Centrum Kultury działających w poszczególnych powiatach.

Organizatorzy:
Joanna Bojarska, bojarska@onet.eu
Grażyna Gamracy, grazynagamracy35@poczta.onet.pl

Regulamin / formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 4

"Dziś idę walczyć mamo..." Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych"

Patroni / Partnerzy konkursu: Poseł Rzeczpospolitej Polski -Tadeusz Chrzan, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.

Opis konkursu: Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca); Upowszechniania wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o żołnierzach podziemia antykomunistycznego walczących o niepodległość Polski po II wojnie światowej, którzy stawali opór sowietyzacji Polski i podporzadkowaniu jej ZSRS.

Organizatorzy:
Joanna Bojarska, bojarska@onet.eu
Grażyna Gamracy, grazynagamracy35@poczta.onet.pl

Konkurs recytatorski, pobierz
Konkurs piosenki, pobierz
Konkurs plastyczny, pobierz
RODO, pobierz
Formularz zgłoszeniowy, kliknij
Edycja 15

Magia kolorów

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza

Opis konkursu: umożliwienie młodzieży przedstawienia własnej wizji ubioru; pobudzenie zainteresowania środowisk szkolnych projektowaniem ubiorów młodzieżowych; inspirowanie do powstania projektów plastycznych mody młodzieżowej; promowanie najbardziej utalentowanej młodzieży biorącej udział w konkursie; rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata; rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży; kształcenie umiejętności celowego doboru środków w działaniach plastycznych; umożliwienie młodzieży autoekspresji; prezentacja prac plastycznych o wysokich walorach artystycznych.

Organizatorzy:
Kinga Stój, kingastoj7@gmail.com
Elżbieta Cach, elha81@op.pl

Regulamin / formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 1

„Lights! Camera! Action!" z języka angielskiego dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas I – IV ZSI w Jarosławiu

Patroni / Partnerzy konkursu: Senator RP - Mieczysław Golba

Opis konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych z powiatu jarosławskiego oraz uczniów klas I-IV ZSI w Jarosławiu. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmiku w języku angielskim na jeden z trzech tematów:

• Welcome to ... (my town/my school/Poland/...);
• My (un)usual hobby.;
• Technology and me.

Cele konkursu to:
Promowanie młodych talentów oraz zachęcenie młodzieży do wykorzystywania swoich umiejętności językowych i aktywności twórczej poprzez wykorzystanie urządzeń multimedialnych; popularyzowanie języka angielskiego oraz motywowanie do nauki języków obcych.

Organizatorzy:
Małgorzata Łakomy, malgorzata_l@zsiedu.onmicrosoft.com
Katarzyna Borowik, katarzynaborowik88@wp.pl
Mariusz Czajka, e.mariusz@wp.pl
Beata Koczut, beata_mw@o2.pl
Małgorzata Jędzierowska-Popek, malgorzata_jp@zsiedu.onmicrosoft.com

Regulamin / formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 1

MYŚLI SCHUMANA

Patroni / Partnerzy konkursu: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Europoseł Bogdan Rzońca

Opis konkursu: Konkurs "Myśli Schumana" dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych z powiatu jarosławskiego. Zadanie polega na napisaniu pracy pisemnej na temat wypożyczonej książki „ Robert Schuman człowiek, który chciał ocalić Europe” i własnych rozważań. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, konkurs trwa do 30.12.2022r. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do sekretariatu Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu wypełnić deklaracje i wypożyczyć książkę. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu znajdują się w regulaminie.
Cele konkursu to:
Wzbogacenie wiedzy młodzieży dotyczącej Unii Europejskiej jak i kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń wynikających z współczesnej ideologii polegającej na odchodzeniu od wartości patriotycznych , narodowych i chrześcijańskich.

Organizatorzy:
Jarosław Brenkacz, jarekbrenk@interia.pl
Marcin Jaworski, marcin_jaworski@onet.pl

Regulamin / formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 1

Świąteczny prezent dla pupila

Opis konkursu: Konkurs „Świąteczny prezent dla pupila” skierowany jest do wszystkich miłośników zwierząt. Organizatorem konkursu jest klasa 2 Technik Weterynarii przy pomocy p. Marcina Jaworskiego. Celem konkursu jest: promowanie kształcenia zawodowego w zawodzie technik weterynarii, kształcenie empatii w stosunku do zwierząt, rozwijanie umiejętności fotograficznych, wzmocnienie więzi ze swoim pupilem. Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie oraz zakładce – regulamin konkursu.

Organizatorzy:
Marcin Jaworski, marcin_jaworski@onet.pl

Regulamin, pobierz
Edycja 7

Ogród w obiektywie

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza, Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu

Opis konkursu: Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów i uczennic klas 7 i 8 szkół podstawowych z powiatu jarosławskiego.
• Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji
• Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
• Pogłębienie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu
• Zaprezentowanie różnorodności biologicznej ogrodu i jego promocję
• Kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu

Zdjęcia powinny przedstawiać różnorodność świata roślin, zestawienia kompozycyjne, działania ekologiczne, zastosowane elementy małej architektury ogrodowej.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Organizatorzy:
Janina Kozorowska, jkozorowska15@gmail.com
Joanna Horodecka, akcedoroh@interia.pl
Renata Stefanowska – Drewniak, renata.stefanowska@gmail.com
Wszystkie pytania należy kierować na adres: konkurs.zsi@int.pl

Regulamin / formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 3

Zawód w obiektywie

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza, fotoSzczepan.pl, Ekspres Jarosławski

Opis konkursu: Konkurs ma na celu upowszechnianie i propagowanie fotografii jako jednej z form wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentację twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. Prace konkursowe powinny być tematycznie związane z zawodem i pracą architekta krajobrazu. Fotografia może być formalna lub swobodna powinna także oddawać emocje oraz nastrój chwili. Miejsce wykonania fotografii, kąt widzenia, światło oraz wybór tła są dowolne. Fotografia konkursowa powinna przedstawiać pracę architekta krajobrazu w różnych jej aspektach.

Organizatorzy:
Renata Stefanowska - Drewniak, renata.stefanowska@gmail.com
Radosław Baj, zsi.baj@wp.pl

Regulamin, pobierz
Formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 1

Pocztówka z krajobrazem - architektura krajobrazu twojego regionu

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza, oprawa medialna: telewizja Twoja TV, Gazeta Jarosławska

Opis konkursu: Celem konkursu jest promocja najciekawszych miejsc województwa podkarpackiego, motywowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 7 i 8 klasy szkół podstawowych. Prace nadsyłane na konkurs powinny być tematycznie związane z ogrodem i jego specyficznymi elementami: kwiatami, bylinami, krzewami, drzewami owocowymi. Praca może zawierać detale architektoniczne, a także elementy małej architektury, np. rzeźba, fontanna, oczko wodne. Prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną, preferowany format pracy to A4 lub w formie fotografii . Zdjęcia powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, zapisanej w formie cyfrowej, w jednakowym formacie 21 x 30 cm.

Organizatorzy:
Janina Kozorowska, jkozorowska15@gmail.com
Aleksandra Michalska, amichalska27@poczta.fm

Regulamin / formularz zgłoszenia pobierz

Miejsce i termin organizacji przedsięwzięcia: Prace konkursowe należy przesłać do dnia 23.03.2020r. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie ogłoszony w dniu 03.04.2020 r. podczas uroczystej Gali.