Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Konkursy


Edycja 18

Juliusz Słowacki i jego epoka

Patroni / Partnerzy konkursu: Konkurs jest ogłoszony na liście konkursów kuratoryjnych oraz został objęty Honorowym Starosty Jarosławskiego p. Stanisława Kłopota.

Opis konkursu: Konkurs „Juliusz Słowacki i jego epoka” adresowany jest do dzieci i młodzieży uzdolnionej literacko i artystycznie. Jego ideą jest szerzenie wiedzy polonistycznej ,zwłaszcza tej związanej z twórczością wybitnego poety Juliusza Słowackiego jak i z epoką, w której tworzył. Konkurs wiedzy poszerzony został o kategorię recytacji. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkól podstawowych. Warunkiem przystąpienia do konkursy jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączonego do regulaminu konkursu. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, konkurs odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu znajdują się w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników odbędzie się również drogą internetową, a nagrody zostaną przesłane pocztą.

Organizatorzy:
Ewa Homa, ewa.homa@interia.pl
Jolanta Wiśniewska, j.wisniewska1@interia.pl
Wszystkie pytania należy kierować na adres: konkurs.slowacki@wp.pl

Konkurs recytatorski, pobierz
Konkurs wiedzy, pobierz
Edycja 13

Magia kolorów

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego - Stanisław Kłopot

Opis konkursu: umożliwienie młodzieży przedstawienia własnej wizji ubioru; pobudzenie zainteresowania środowisk szkolnych projektowaniem ubiorów młodzieżowych; inspirowanie do powstania projektów plastycznych mody młodzieżowej; promowanie najbardziej utalentowanej młodzieży biorącej udział w konkursie; rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata; rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży; kształcenie umiejętności celowego doboru środków w działaniach plastycznych; umożliwienie młodzieży autoekspresji; prezentacja prac plastycznych o wysokich walorach artystycznych.

Organizatorzy:
Lucyna Markowska - Sum, lucynams@poczta.onet.pl

Regulamin / formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 4

Let's sing

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego - Stanisław Kłopot

Opis konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – II liceum, I – III technikum oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, którzy chcą zaprezentować swoje zdolności wokalne i lingwistyczne. Konkurs ma na celu między innymi popularyzację nauki języków obcych poprzez śpiew, rozwijanie kreatywności uczniów oraz zainteresowań, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, rozwijanie talentów estradowych, pogłębienie wiedzy o kulturze anglojęzycznej, kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu oraz integrację młodzieży powiatu jarosławskiego.

Organizatorzy:
Renata Stefanowska - Drewniak, renata.stefanowska@gmail.com
Małgorzata Jędzierowska - Popek, malgosia82@gmail.com

Regulamin, pobierz
Formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 4

Ogród w obiektywie

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego - Stanisław Kłopot, PWSTE w Jarosławiu

Opis konkursu: Konkurs fotograficzny "Ogród w obiektywie" skierowany jest do klas 7 i 8 szkół podstawowych z powiatu jarosławskiego. Cele konkursu to między innymi:
• Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji
• Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
• Pogłębienie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu
• Zaprezentowanie różnorodności biologicznej ogrodu i jego promocję
• Kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu

Zdjęcia powinny przedstawiać różnorodność świata roślin, działania ekologiczne, zastosowane elementy małej architektury. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Organizatorzy:
Joanna Horodecka, akcedoroh@interia.pl
Radosław Baj, jkozorowska15@gmail.com
Wszystkie pytania należy kierować na adres: konkurs.zsi@int.pl

Regulamin, pobierz
Formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 3

Zawód w obiektywie

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego - Stanisław Kłopot, fotoSzczepan.pl, Ekspres Jarosławski

Opis konkursu: Konkurs ma na celu upowszechnianie i propagowanie fotografii jako jednej z form wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentację twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. Prace konkursowe powinny być tematycznie związane z zawodem i pracą architekta krajobrazu. Fotografia może być formalna lub swobodna powinna także oddawać emocje oraz nastrój chwili. Miejsce wykonania fotografii, kąt widzenia, światło oraz wybór tła są dowolne. Fotografia konkursowa powinna przedstawiać pracę architekta krajobrazu w różnych jej aspektach.

Organizatorzy:
Renata Stefanowska - Drewniak, renata.stefanowska@gmail.com
Radosław Baj, zsi.baj@wp.pl

Regulamin, pobierz
Formularz zgłoszenia, pobierz
Edycja 1

Pocztówka z krajobrazem - architektura krajobrazu twojego regionu

Patroni / Partnerzy konkursu: Starosta Powiatu Jarosławskiego - Stanisław Kłopot, oprawa medialna: telewizja Twoja TV, Gazeta Jarosławska

Opis konkursu: Celem konkursu jest promocja najciekawszych miejsc województwa podkarpackiego, motywowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 7 i 8 klasy szkół podstawowych. Prace nadsyłane na konkurs powinny być tematycznie związane z ogrodem i jego specyficznymi elementami: kwiatami, bylinami, krzewami, drzewami owocowymi. Praca może zawierać detale architektoniczne, a także elementy małej architektury, np. rzeźba, fontanna, oczko wodne. Prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną, preferowany format pracy to A4 lub w formie fotografii . Zdjęcia powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, zapisanej w formie cyfrowej, w jednakowym formacie 21 x 30 cm.

Organizatorzy:
Janina Kozorowska, jkozorowska15@gmail.com
Aleksandra Michalska, amichalska27@poczta.fm

Regulamin / formularz zgłoszenia pobierz

Miejsce i termin organizacji przedsięwzięcia: Prace konkursowe należy przesłać do dnia 23.03.2020r. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie ogłoszony w dniu 03.04.2020 r. podczas uroczystej Gali.