Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Nasza szkoła


Zespól Szkół Innowacyjnych to szkoła rozpoznawalna w środowisku Jarosławia. Pokazy mody, prestiżowe imprezy kulturalne i naukowe to znak rozpoznawczy tej placówki.

Historia szkoły wiąże się jeszcze z wydarzeniami z czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy w Jarosławiu działała Publiczna Szkoła Dokształcająca dla Pracujących. Po wojnie, na podbudowie tej instytucji rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa, której warsztaty mieściły się od roku 1951 przy ulicy Szkolnej 1. Prężny rozwój placówki spowodował, że przenoszoną ją kilka razy do różnych budynków, aż ostatecznie szkoła zadomowiła się w budynku przy ulicy 3 Maja 10. Od tego czasu Zespół Szkół przechodził szereg przekształceń aby ostatecznie przyjąć kształt zespołu wielu kierunków - począwszy od klasy ogólnokształcącej z innowacją psychologia - pedagogika - coaching, poprzez technika w specjalnościach: technik informatyk z innowacjami e-sport, robotyka, inteligentne budynki, cyberbezpieczeństwo, technik przemysłu mody z innowacją stylizacja-wizaż-kosmetologia, technik weterynarii z innowacją zooterapia i grooming, technik architektury krajobrazu z innowacją komputerowe projektowanie terenów zieleni z elementami fotografii, technik fotografii i multimediów z innowacją pilotaż dronów, technik leśnik z innowacją ochrona zasobów leśnych z wykorzystaniem dronów, technik pszczelarz z innowacją pozyskiwanie funduszy europejskich, skończywszy na szkole branżowej I stopnia: krawiec z innowacją haft komputerowy i gadżety reklamowe oraz ogrodnik z innowacją florysta - ukrytych pod wspólną nazwą: Zespół Szkół Innowacyjnych. Obecnie poza główną siedzibą szkoły, zajęcia odbywają się również w budynku, który mieści się przy ulicy 3 Maja 31. Dzięki, temu szkoła zyskuje niepodważalny atut jakim jest nauka na jedna zmianę.