Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" pt. „Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach".

Numer projektu 2019-1-PL01-KA102-064620

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkól Innowacyjnych rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” pt. „Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu i obejmuje staż dla uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik przemysłu mody oraz technik fotografii i multimediów. W stażu weźmie udział łącznie 81 uczniów, którzy odbędą staż we Włoszech. Głównym celem projektu jest wspieranie mobilności uczniów kształcących się zawodowo na międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W ten sposób zwiększają się szanse ucznia na znalezienie pracy, gdyż wzmacnia się jego pozycja na rynku pracy jako osoby z doświadczeniem zagranicznym oraz większą motywacją do pracy. Projekt jest odpowiedzią na zmieniające się warunki i wzrastającą konkurencję na lokalnym oraz europejskim rynku pracy, który wymaga dostosowania zakresu kształcenia zawodowego do zmieniających się jego potrzeb.

Ważny komunikat

W związku z aktualną sytuacją na świecie Agencja Narodowa zaleca zmienić terminy mobilności w ramach projektów. Termin majowy zostaje przesunięty na wrzesień;
I grupa: technik fotografii i multimediów oraz technik architektury krajobrazu wyjazd 19.09.2020 r., powrót 3.10. 2020 r.
II grupa: technik przemysł mody oraz technik weterynarii wyjazd 3.10.2020 r., powrót 17.10. 2020 r.
Terminy mogą ulec zmianie.

Drodzy uczniowie

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), terminy mobilności w ramach projektu zostają przesunięte na rok 2021.

I mobilność: 12 kwiecień 2021 – 23 kwiecień 2021:
Technik fotografii i multimediów, Technik przemysłu mody, Technik weterynarii, Technik architektury krajobrazu.

II mobilność: 24 maj – 6 czerwiec 2021:
Technik informatyk.
Terminy mogą ulec zmianie.