• Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia / informatyka, język obcy / technikaa
  • Minimalna ilość punktów: 60
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia
  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Jeśli interesujesz się przyrodą, lubisz pracę na świeżym powietrzu, chcesz się rozwijać i pracować w stabilnym oraz ciekawym zawodzie, nasze technikum leśne jest właśnie dla Ciebie!

Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Tu nauczysz się rozpoznawać przedstawicieli fauny i flory leśnej, zapoznasz się także z zasadami mechanizacji prac leśnych oraz organizowania i nadzorowania prac związanych z uprawą lasu a także kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi. Dowiesz się również jak rozpoznawać zagrożenia lasu i planować jego przebudowę.

Absolwent Technikum Leśnego zdobywa kwalifikacje m.in. do zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej, dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac oraz kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi. Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Jej celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo – leśnych. Realizowane są one w nadleśnictwach oraz podczas wycieczek dydaktycznych. Podczas trwania nauki realizowana jest innowacja w zakresie ochrony zasobów leśnych z wykorzystaniem dronów. Uczniom proponujemy kurs pilotażu dronów przydatny w inspekcji i ochronie zasobów leśnych. Organizowane są bezpłatne kursy, pozwalające zdobyć dodatkowe uprawnienia zawodowe: operatorów pilarek i myśliwego z planowanym rozszerzeniem oferty w kolejnym roku szkolnym.

Innowacje pedagogicze:

• Ochrona zasobów leśnych z wykorzystaniem dronów

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:

• RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
• RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów:

• Kurs pilarza
• Kurs operator dronów - UAVO
• Kurs myśliwego

Patronat:

• Nadleśnictwo Jarosław - Lasy Państwowe

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia:

Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Jej celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo – leśnych. Realizowane są one w nadleśnictwach oraz podczas wycieczek dydaktycznych.
Podczas trwania nauki realizowana jest innowacja w zakresie ochrony zasobów leśnych z wykorzystaniem dronów. Uczniom proponujemy kurs pilotażu dronów przydatny w inspekcji i ochronie zasobów leśnych.

Organizowane są bezpłatne kursy, pozwalające zdobyć dodatkowe uprawnienia zawodowe: operatorów pilarek i myśliwego z planowanym rozszerzeniem oferty w kolejnym roku szkolnym. Absolwent Technika Leśnika zdobywa kwalifikacje m.in. do zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej, dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac oraz kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.

Przygotowanie zawodowe zdobędzie w ramach kształcenia teoretycznego jak i praktycznego. Służy temu realizacja programu nauczania przedmiotów ogólnozawodowych niezbędnych w zawodzie leśnika:
• hodowla lasu
• ochrona lasu
• gospodarka łowiecka
• urządzanie lasu
• prawo i ekonomika leśna
• użytkowanie lasu
• entomologia i fitopatologia
• botanika leśna
• geodezja
• zoologia
• biologia lasu,
• maszynoznawstwo leśne
• łowiectwo
• dendrometria
• turystyka i edukacja leśna.