Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia / biologia
  • Minimalna ilość punktów: 60

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Jeśli interesujesz się przyrodą, lubisz pracę na świeżym powietrzu, chcesz się rozwijać i pracować w stabilnym oraz ciekawym zawodzie, nasze technikum leśne jest właśnie dla Ciebie!

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego. Przygotowujemy przyszłych leśników do bardzo ciekawego i stwarzającego wiele możliwości zawodu oraz dalszej edukacji na studiach wyższych i podjęcia pracy w strukturach Lasów Państwowych, instytucjach związanych z ochroną przyrody, administracji państwowej, zakładach przemysłowych.

Absolwent, zdobywa kwalifikacje m.in. do: zarządzania w tym np.: pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę leśną oraz ochronę przyrody i ochronę środowiska, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej, dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac, kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi, wykonywania pomiarów kubaturowych składowanego drewna za pomocą skanera, oceny stanu zdrowotnego drzewostanu oraz inwentaryzacji zwierzyny na podstawie zdjęć termowizyjnych z wykorzystaniem dronów, czy też obsługi nowoczesnych aplikacji przydatnych w pracy w leśnictwie np.: prowadzenie ,,mobilnego biura leśnika’’ z wykorzystaniem aplikacji mLas inżynier.

Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Ich celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo – leśnych takich jak: obsługa Systemu Informacyjnego Lasów Państwowych, obsługa nowoczesnych aplikacji przydatnych w pracy w leśnictwie, pilotaż dronów (do wykonywania np.: inwentaryzacji zwierzyny i drzewostanu za pomocą drona), gospodarka łowiecka, ochrona i użytkowanie lasu, hodowla lasu, pielęgnacja upraw leśnych, zalesianie, nasiennictwo, szkółkarstwo, wycinka drzew. Zajęcia te, realizowane są w nadleśnictwach oraz podczas wycieczek przedmiotowych i dydaktycznych. Noszenie profesjonalnego stroju leśnika jest dodatkowym przygotowaniem do zawodu.

Innowacja pedagogiczna

• ochrona zasobów leśnych z wykorzystaniem dronów

Dana dziedzina cieszy się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy, dzięki umiejętności pilotażu dronów oraz obsługi nowoczesnych aplikacji przydatnych w pracy w leśnictwie zdobędziesz unikalne kwalifikacje pożądane wśród pracodawców.

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe

• LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów

• Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
• Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
• pilotaż dronów
• pilarz - drwal
• myśliwy
• prawa jazdy kategorii T (przygotowanie do egzaminu państwowego)

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia

Możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów oraz innowacji - ochrona zasobów leśnych z wykorzystaniem dronów. Współpraca z uczelniami wyższymi, gdzie organizuje się liczne spotkania z uczniami, konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte, konsultacje, zajęcia praktyczne i laboratoryjne. Uczniowie mają możliwość współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. Współpraca z Nadleśnictwem Jarosław, Nadleśnictwem Narol i Nadleśnictwem Sieniawa, gdzie uczniowie poznają w praktyce tajniki zawodu leśnika pod okiem doświadczonych specjalistów. W ramach kształcenia poznasz m. in. proces:

• organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą i ochroną lasu
• organizowania i nadzorowania prac związanych z gospodarką łowiecką i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu
• wykonywania prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach
• organizowania i nadzorowania prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych

Obecnie w naszej szkole realizowany jest PROJEKT: PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego'' Tytuł projektu: Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach. W ramach projektu, uczniowie technikum będą realizować staże zawodowe w firmach branżowych we Włoszech. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat renomowanych uczelni

• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Partnerzy kierunku

• Nadleśnictwo Jarosław - Lasy Państwowe

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci technikum leśnictwa mogą podjąć pracę w:

• administracji leśnej Lasów Państwowych, nie państwowych lub przedsiębiorstwach leśnych
• przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
• placówkach związanych z ochroną środowiska
• biurach urządzania lasu i geodezji leśnej
• parkach narodowych i krajobrazowych
• placówkach naukowo-badawczych
• administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa)
• firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach tzw. ZUL
• własna działalność gospodarcza

Jeśli zainteresował Cię kierunek? Masz problem z dojazdem, zakwaterowaniem lub mieszkasz daleko, a chcesz uczyć się w naszej szkole? Żaden problem! Rozwiązaniem jest Bursa w której mieszkają, uczą się i wypoczywają nasi uczniowie dla których codzienny dojazd jest bardzo utrudniony, bądź niemożliwy. Bursa (Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych) mieści się 300 m od budynku naszej szkoły.
Kliknij i sprawdź warunki zakwaterowania